Zmagania z olimpiadami

Współpraca z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązuje! Z radością informujemy, że Oliwia Olczyk, uczennica klasy IIE zakwalifikowała się do kolejnego etapu XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Osiągnęła to pisząc kilkunastostronicową pracę na temat „Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz) – wybitny poeta krajowego romantyzmu”. Wiktor Cieślak (kl. IIIB) będzie natomiast brał udział w kolejnym szczeblu XXXVIII Olimpiady Artystycznej organizowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie.

Celem Olimpiady Artystycznej jest pogłębienie zainteresowań młodzieży sztuką oraz przygotowanie ich do podjęcia studiów wyższych na kierunkach humanistycznych związanych z historią sztuki. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą oraz staje się istotnym czynnikiem pobudzania aktywności intelektualnej uczniów. Olimpiada służy przywracaniu należnego miejsca w nauczaniu szkolnym wartościom humanistycznym, potwierdza wysoką rangę języka polskiego i polskiego piśmiennictwa.

Okręgowe eliminacje olimpiad będą miały miejsce w pierwszej połowie lutego. Oliwia zmierzy się z testem językowym, pracą pisemną na jeden z wybranych tematów oraz rozmową na temat pracy, pisanej w szkole, będącą obroną zawartych w niej obserwacji i twierdzeń, sprawdzeniem historycznoliterackiej i językowej lub teatrologicznej wiedzy. Wiktor będzie pisał wypracowanie na jeden z pięciu tematów z zakresu historii muzyki/historii sztuki, będzie odpowiadał na dwa pytania w oparciu o konkretne dzieła przedstawione za pomocą nagrań muzycznych/przezroczy oraz przedstawi prezentację dotyczącą wybranych zagadnień dziejów sztuki/muzyki.

Życzymy sukcesów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code