Powiatowa debata na temat bezpieczeństwa i profilaktyki w placówkach oświatowych

26 marca w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach odbyła się powiatowa debata na temat bezpieczeństwa i profilaktyki w placówkach oświatowych. Jej uczestnikami byli dyrektorzy i pedagodzy szkół Powiatu Poddębickiego.

Debatę poprzedziło badanie ankietowe przeprowadzone wśród ucznów i nauczycieli. Ankieta miała na celu rozpoznanie potencjalnych zagrożeń jakie mogą spotkać ucznia na terenie szkoły i określenie kierunku oddziaływań profilaktycznych.

Debata miała charakter ogólnokrajowy, podobne spotkania odbywają się każdym z powiatów w kraju. Poddębicką debatę nadzorowała Pani wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty-Delegatura w Sieradzu Aleksandra Budzianowska, moderatorem debaty była Rzecznik Powiatowej Powiatowej Policji w Poddębicach sierż. Sylwia Kaźmierczak. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Katarzyna Stempień, Komendant Policji w Poddebicach -insp. Krzysztof Kotkowski, dzielnicowy asp.szt. Grzegorz Śmiechowski, st. Sierż Małgorzata Rzepecka – policjantka Zespołu ds. Nieletnich i Patologii.

Pani wizytator omówiła obszary wsparcia szkół i placówek oświatowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Policjanci przybliżyli rolę dzielnicowych w działaniach o charakterze profilaktycznym oraz działanie aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.”

Debata dała możliwość jej uczestnikom do wymiany swoich poglądów, spostrzeżeń i sugestii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom szkół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code