Liceum pod patronatem Wojskowej Akademii Technicznej

17 listopada w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy Wojskowej Akademii Technicznej z Powiatem Poddębickim i Liceum Ogólnokształcącym im. Marii konopnickiej w Poddębicach. Umowa dotyczy objęcia szkoły patronatem naukowym uczelni.

porozumieniewat2Porozumienie obejmuje współpracę dydaktyczną polegającą między innymi na zajęciach prowadzonych w liceum przez nauczycieli akademickich, współdziałaniu w organizacji konkursów i imprez popularno-naukowych takich jak olimpiady, festiwale nauki czy dni otwarte, możliwości uczestnictwa maturzystów w Akademickich kołach naukowych, wzajemnym udziale w uroczystościach organizowanych przez uczelnię i liceum.

Delegację przedstawicieli zarządu powiatu poddębickiego z członkiem zarządu – Leszkiem Chmieleckim na czele oraz dyrektorem naszej szkoły – panem Jarosławem Terleckim i zastępcą – panem Andrzejem Cieślakiem, przyjął rektor WAT- gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk. Poza podpisaniem umowy, goście mieli możliwość odwiedzenia laboratoriów Wydziału Cybernetyki i Wydziału Elektroniki, wzięli udział w spotkaniu z prorektorem ds. naukowych prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Czupryńskim, prorektorem ds. studenckich dr inż. Stanisławem Konatowskim i poznali historię oraz ofertę dydaktyczną uczelni.

Wojskowa Akademia Techniczna to uznana i ciesząca się renomą uczelnia politechniczna, która kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych są mianowani na stopień podporucznika. Ponad 20 kierunków studiów, wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczno-naukowa, rozwinięty ośrodek naukowo-badawczy to atuty uczelni doceniane także przez pracodawców – absolwenci stanowią znaczną część korpusu oficerskiego Wojska Polskiego, ale są też zatrudniani w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu w Polsce i za granicą. Więcej o uczelni na stronie www.wat.edu.pl.

Współpraca z kolejną uczelnią wyższą to nie pierwsze działanie zmierzające do poszerzania oferty edukacyjnej naszej szkoły. Planujemy utworzenie oddziałów z innowacyjnym programem klasy mundurowej, otwierających absolwentom drogę do pracy w służbach mundurowych. Szkoła jest także objęta patronatami Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code