Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice.
Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami szkoła od poniedziałku (17 października 2020r.) zmienia tryb nauki ze stacjonarnego na hybrydowy. Aby zminimalizować kontakty uczniów i zwiększyć dystans społeczny między młodzieżą, cześć uczniów z poszczególnych klas, będzie kształciła się w trybie stacjonarnym, część w trybie zdalnym. Tryb nauki będzie zmieniany po jednym tygodniu. Uczniowie przebywający na kwarantannie lub w izolacji korzystają tylko z nauczania zdalnego.

Każda klasa podzielona jest na dwie grupy, zgodnie z kolejnością ucznia w dzienniku.
W pierwszych tygodniach w trakcie nauczania zdalnego, nauczyciele będą wysyłali uczniom materiały do samokształcenia. Docelowo będziemy chcieli wdrożyć naukę z wykorzystaniem aplikacji Teams, aby uczniowie w klasie i pozostający w domu mogli uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą, aby mobilizować młodzież do systematycznej pracy, szczególnie w pierwszych tygodniach nauki hybrydowej.
Informacja o nauczaniu hybrydowym została wysłana do rodziców przez dziennik elektroniczny.
Zależy nam na jak najwyższym poziomie edukacji, dlatego w przypadku nałożenia kwarantanny lub izolacji na ucznia, prosimy o kontakt ze szkołą. Pozyskana informacja pozwoli nam lepiej zaplanować działania podejmowane w szkole.

Z poważaniem
Jarosław Terlecki
dyrektor szkoły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code