DROGA MATURZYSTKO! DROGI MATURZYSTO!

Jeżeli nadal nie wiesz, co chcesz robić po ukończeniu liceum, jeżeli nadal nie jesteś przekonany do żadnego kierunku studiów, to może weź udział spotkaniach na żywo online z wykładowcami, studentami i absolwentami Wydziału Zarządzani UŁ. W czasie spotkań aktywny będzie czat do zadawania pytań.

Wstęp jest wolny i nie trzeba posiadać konta na MS Teams, by oglądać wydarzenie na żywo.
Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2kPXhmzc7
Strona www projektu: https://bit.ly/3eKUnnw
Oprócz tego w najbliższym tygodniu 24 marca o godz. 18.00 na platformie MS Teams odbędzie wykład na temat cyfryzacji. To doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej na temat najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVjZDQ2MTItODBkYy00N2FkLWFiYzUtZGQ3YmIzM2M3Zjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%225df9f566-519b-40a2-9047-dac5c1d0a61c%22%7d
Link do wydarzenia: https://fb.me/e/3Ixq1LrWq

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code