Zajęcia w ramach patronatu Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej

16 stycznia w naszej szkole odbył się kolejny cykl zajęć w ramach patronatu Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej nad oddziałami o profilu matematyczno-fizycznym. Uczniowie klas IIA i IIIA mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach dotyczących rachunku różniczkowego i całkowego oraz w warsztatach z kalkulatorami graficznymi.

Część zajęć, prowadzonych przez dr Joannę Kucner i dr inż. Agnieszkę Niedziałkowską, odbyła się w formie praktyki i zabawy, a część poświęcona była typowo teoretycznemu zagadnieniu analizy matematycznej i dotyczyła informacji znajdujących się w programie studiów pierwszego roku Politechniki Łódzkiej.

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej sprawuje patronat nad klasami o profilu matematyczno- fizycznym LO w Poddębicach od listopada 2010 roku. Dzięki nawiązanej współpracy uczniowie naszej szkoły mają sposobność w niestandardowy sposób pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. W ramach patronatu odbyły się między innymi wspólne sesje naukowo-dydaktyczne, zajęcia z wykorzystaniem platformy e- learningowej i szereg warsztatów oraz ćwiczeń laboratoryjnych umożliwiających młodzieży aktywne uczestnictwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code