Rodzicu! Zostań rodzicem… zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach pragnie poinformować o kampanii „Mój dom twoim domem”, której celem jest pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wiele dzieci – nie z własnej winy – nie może przebywać pod opieką rodziców biologicznych w swoim domu rodzinnym. Możemy pomóc tym dzieciom zostając rodziną zastępczą.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach – jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej – wspiera utworzone rodziny zastępcze, udziela pomocy pieniężnej na bieżące utrzymanie dziecka, a także udziela jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach udzielą szczegółowych informacji dotyczących procedur, jakie należy spełnić, aby móc sprawować funkcję rodziny zastępczej, odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości oraz pomogą przejść przez wszystkie etapy procesu kwalifikacji i szkoleń. Zainteresowanym kandydatom na rodziny zastępcze zapewnione są profesjonalne szkolenia, a także poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, chcące obdarzyć ciepłem, troską i miłością dzieci, które z różnych, niezależnych od nich powodów, nie mogą przebywać pod opieką swoich biologicznych rodziców.

Wszelkich szczegółowych informacji udzielą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach w siedzibie Centrum, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice oraz pod numerem telefonu: 43 678-40-40, wew. 11, 533-426-799. Szczegóły: https://pcprpoddebice.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code