informacje

Dziennik elektroniczny – informacje

Wpłaty na konto Rady Rodziców

aaa

Spotkania dla rodziców z wychowawcami i nauczycielami

Spotkania z rodzicami odbywają się zazwyczaj co miesiąc. Konkretny dzień spotkania ustala każdorazowo dyrektor szkoły. O spotkaniach z wychowawcą i dyrekcją naszego Liceum informujemy dużo wcześniej na stronie szkoły (strona główna) oraz stosowną informację przekazują wychowawcy w klasach.
W innych przypadkach po uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi lub zgodnie z zarządzeniem dyrektora.

Informacje od pedagoga szkolnego

  • Skutki zażywania dopalaczy, gdzie szukać pomocy? – dopalacze.pdf
  • Sztuka wychowania. Relacje rodzic – uczeń – sztuka wychowania.pdf

Ubezpieczenie NNW:

Procedura zgłoszenia – pobierz instrukcję

Oferta ubezpieczenia szkolnego – pobierz

Godziny zajęć lekcyjnych w LO Poddębice

1. 800 – 845

2. 855 – 940

3. 950 – 1035

4. 1055 – 1140

5. 1150 – 1235

6. 1245 – 1330

7. 1335– 1420

8. 1425 – 1510

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa