zasady

WAŻNE DATY DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY:

Działanie

Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
– w formie papierowej (do pobrania poniżej)
– oraz w formie elektronicznej (link poniżej)
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów lub kryteriów rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru.

W postępowaniu uzupełniającym: 22.07.2020 – 27.07.2020, godz. 15:00.

11.05.2020 – 23.06.2020

godz. 15:00

nabór elektroniczny:

podanie do liceum:

  • Wniosek o przyjęcie do liceum

dla kandydata po szkole podstawowej – pobierz MS Word

dla kandydata po szkole gimnazjalnej – pobierz MS Word

  • Wniosek o przyjęcie do liceum

dla kandydata po szkole podstawowej – pobierz MS Word

dla kandydata po szkole gimnazjalnej – pobierz MS Word

Działanie

Termin

Dostarczenie wymaganych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty).

26.06.2020 – 30.06.2020

godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
W postępowaniu uzupełniającym: 17.08.2020 do godz. 12:00.

13.07.2020

do godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły – przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
W postępowaniu uzupełniającym: od 17 sierpnia 2020 godz. 12:00 do 21 sierpnia 2020r. godz. 12:00

13.07.2020 godz. 12:00

– 20.07.2020 godz. 12:00

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
W postępowaniu uzupełniającym: 24.08.2020, godz. 14:00.

21.07.2020

godz. 14:00

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa