WAŻNE DATY DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY:

Działanie

Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów lub kryteriów rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru.

W postępowaniu uzupełniającym: 12.07.2017 godz. 12:00 – 14.07.2017, godz. 12:00.

22.05.2017 – 21.06.2017

godz. 12:00

Dostarczenie wymaganych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

23.06.2017 – 27.06.2017

godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
W postępowaniu uzupełniającym: 7.08.2016 do godz. 12:00.

3.07.2017

do godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły – przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
W postępowaniu uzupełniającym: od 8 sierpnia 2017 godz. 12:00 do 10 sierpnia 2017r. godz. 15:00

3.07.2017 godz. 12:00

– 10.07.2017 godz. 12:00

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
W postępowaniu uzupełniającym: 11.08.2017, godz. 12:00.

11.07.2017

godz. 12:00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIA I ROZPORZĄDZENIA:

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa