zasady

WAŻNE DATY DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY:

Działanie

Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
– w formie papierowej (do pobrania poniżej)
– oraz w formie elektronicznej (link poniżej)
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów lub kryteriów rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru.

W postępowaniu uzupełniającym: 26.07.2019 godz. 12:00 – 30.07.2019, godz. 12:00.

13.05.2019 – 25.06.2019

godz. 12:00

nabór elektroniczny:

podanie do liceum:

  • Wniosek o przyjęcie do liceum

dla kandydata po szkole podstawowej – pobierz MS Word

dla kandydata po szkole gimnazjalnej – pobierz MS Word

  • Wniosek o przyjęcie do liceum

dla kandydata po szkole podstawowej – pobierz MS Word

dla kandydata po szkole gimnazjalnej – pobierz MS Word

Działanie

Termin

Dostarczenie wymaganych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (kopia świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty).

21.06.2019 – 25.06.2019

godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
W postępowaniu uzupełniającym: 21.08.2019 do godz. 12:00.

16.07.2019

do godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły – przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty.
W postępowaniu uzupełniającym: od 21 sierpnia 2019 godz. 12:00 do 29 sierpnia 2019r. godz. 15:00

16.07.2019 godz. 12:00

– 24.07.2019 godz. 12:00

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
W postępowaniu uzupełniającym: 30.08.2019, godz. 12:00.

25.07.2019

godz. 12:00

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa