zasady

WAŻNE DATY DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY:

Działanie

Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
– w formie papierowej (do pobrania poniżej)
– oraz w formie elektronicznej (link poniżej)
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów lub kryteriów rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru.

W postępowaniu uzupełniającym: 3.08.-5.08.2021

17.05.2021 – 21.06.2021
godz. 15:00

nabór elektroniczny:

podanie do liceum:

  • Wniosek o przyjęcie do liceum

dla kandydata po szkole podstawowej – pobierz MS Word pobierz.pdf

Działanie

Termin

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 25.06. do 14.07.2021 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
W postępowaniu uzupełniającym:16.08.2021

22.07.2021

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły – przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
W postępowaniu uzupełniającym: od 17 sierpnia 2021 do 20 sierpnia 2021r. godz. 12:00

od 23.07. do 30.07.2021 r. do godz. 15.00

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
W postępowaniu uzupełniającym: 23.08.2021

2.08. 2021 – do godz. 14.00

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa