zasady

WAŻNE DATY DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY:

Działanie

Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
– w formie papierowej (do pobrania poniżej)
– oraz w formie elektronicznej (link poniżej)
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów lub kryteriów rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru.

W postępowaniu uzupełniającym: 25.07 – 28.07.2022

20.04.2022 – 17.05.2022
godz. 12:00

nabór elektroniczny:

podanie do liceum:

  • Wniosek o przyjęcie do liceum

dla kandydata – pobierz MS Word pobierz.pdf

Działanie

Termin

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 8.07. do 12.07.2022 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
W postępowaniu uzupełniającym:5.08.2022

19.07.2022 godz 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły – przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
W postępowaniu uzupełniającym: od 5 sierpnia godz. 12.00 do 10 sierpnia 2022r. godz. 12:00

od 19.07. godz. 12.00 do 22.07.2022 r. do godz. 12.00

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
W postępowaniu uzupełniającym: 11.08.2022 godz. 12.00

25.07. 2022 – do godz. 12.00

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa