WAŻNE DATY DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY:

Działanie

Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów lub kryteriów rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru.

W postępowaniu uzupełniającym: 20.07.2018 godz. 12:00 – 23.07.2018, godz. 12:00.

21.05.2018 – 20.06.2018

godz. 12:00

Dostarczenie wymaganych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

22.06.2018 – 26.06.2018

godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
W postępowaniu uzupełniającym: 14.08.2018 do godz. 12:00.

12.07.2018

do godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły – przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
W postępowaniu uzupełniającym: od 14 sierpnia 2018 godz. 12:00 do 20 sierpnia 2018r. godz. 15:00

12.07.2018 godz. 12:00

– 19.07.2018 godz. 12:00

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
W postępowaniu uzupełniającym: 21.08.2018, godz. 12:00.

20.07.2018

godz. 12:00

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa