zasady

WAŻNE DATY DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY:

Działanie

Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
– w formie papierowej (do pobrania poniżej)
– oraz w formie elektronicznej (link poniżej)
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów lub kryteriów rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru.

W postępowaniu uzupełniającym:

15.06.2020 – 10.07.2020
godz. 15:00

nabór elektroniczny:

podanie do liceum:

  • Wniosek o przyjęcie do liceum

dla kandydata po szkole podstawowej – pobierz MS Word pobierz.pdf

Działanie

Termin

Dostarczenie wymaganych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej).

26.06.2020 – 10.07.2020
godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31.07. do 4.08.2020 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
W postępowaniu uzupełniającym:

12.08.2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły – przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
W postępowaniu uzupełniającym: od 17 sierpnia 2020 godz. 12:00 do 21 sierpnia 2020r. godz. 12:00

od 13.08. do 18.08.2020 r. do godz. 15.00

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
W postępowaniu uzupełniającym:

19.08. 2020 – do godz. 14.00

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa