poznaj nas

Przedstawmy się

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach to szkoła z długoletnią tradycją. Została założona w 1945 roku, a od roku 1956 siedziba liceum znajdowała się na ul. Mickiewicza. 10 czerwca 1961 r. patronką Liceum została Maria Konopnicka. Od 1 września 2018 r. liceum mieści się na ul. Łęczyckiej 13/15.

Jesteśmy szkołą z tradycjami i z przyszłością. Kształcimy profesjonalnie, efektywnie i skutecznie. Nasi uczniowie osiągają sukcesy nie tylko na maturze, ale też w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, przeglądach i zawodach sportowych. Proponujemy bogatą ofertę edukacyjną. Zajęcia dydaktyczne prowadzimy w systemie jednozmianowym, od 8.00 do 15.10. Kształcimy, zgodnie z poziomem zaawansowania, w zakresie dwóch języków obcych: j. niemieckiego i j. angielskiego. Oferujemy również szeroki zakres edukacji kulturalnej (film, teatr, muzyka) oraz edukację poprzez sztukę.

Dysponujemy bogato wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, salami audiowizualnymi oraz nowoczesną pracownią komputerową, której zakup współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiadamy także atrakcyjne zaplecze sportowe: salę gimnastyczną, kompleks boisk Orlik 2012, boisko do piłki nożnej plażowej, siatkówki plażowej oraz nowoczesną siłownię wyposażoną w 14 stanowisk firmy HES. Umożliwiamy rozwijanie pasji i zainteresowań, proponując udział w ciekawych kołach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych (filmowych, sportowych, szachowych i innych).

Zapewniamy bezpieczną i przyjazną atmosferę, klimat zaufania i spokoju oraz partnerskie relacje między nauczycielami i uczniami, które pozwalają na zdobycie kluczowych umiejętności posługiwania się w życiu językami obcymi i wiadomościami z różnych dziedzin wiedzy. Organizujemy wycieczki, rajdy, wyjazdy do kin i teatrów, łącząc zdobywanie wiedzy z turystyką i rekreacją.

Wciąż podnosimy standardy bezpieczeństwa (na terenie placówki działa monitoring), zapewniamy pomoc pedagoga szkolnego i pielęgniarki. Nie boimy się wyzwań. Bierzemy udział w licznych imprezach na terenie miasta i powiatu. Współpracujemy z wieloma instytucjami, ucząc pracy na rzecz lokalnej społeczności i przygotowując do aktywności zawodowej w dorosłym życiu.

W roku szkolnym 2019/20 Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach realizuje następujące programy i projekty:


„Akademia Ciekawej Chemii” – akcja zorganizowana pod patronatem Uniwersytetu Łódzkiego;

wymiana polsko – niemiecka z partnerską szkoła Gymnasium Blankenese w Hamburgu;

„Liderzy Młodzieżowi w CZIPS” projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzony we współpracy z Stowarzyszeniem „Licealista”;

Międzynarodowy Program ERA-CAPS we współpracy zKatedrą Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkoła objęta jest patronatem:


  • Patronat Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej (CMF PŁ)
  • Patronat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
  • Patronat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
  • Patronat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
  • Patronat Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
  • Patronat Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli

Film promujący twórczość patronki liceum nakręcony przez naszych uczniów:

Więcej informacji o działalności szkoły na stronie internetowej, na profilu Facebook naszej szkoły oraz na kanale YouTube

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa