oferta szkoły

W roku szkolnym 2022/23 planujemy otworzenie klas o następujących profilach


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoły:


Profil klasy

Realizowane rozszerzenia przedmiotów

języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1a – politechniczna

matematyka, język obcy, fizyka
LUB
matematyka, język obcy, informatyka

angielski,
niemiecki

język polski, matematyka, język obcy,
fizyka/informatyka

1b – politechniczna

matematyka, fizyka, język obcy
lub
matematyka, geografia, język obcy

angielski,
niemiecki

język polski, matematyka, język obcy,
fizyka/geografia

1c – medyczna/biologiczno – chemiczna

biologia, chemia, matematyka
LUB
biologia, chemia, język obcy

angielski,
niemiecki

język polski, matematyka,
biologia, chemia

1d – dziennikarsko – prawnicza

język polski, język obcy, historia
LUB
język polski, język obcy, WOS

angielski,
niemiecki

język polski, matematyka, język obcy,
historia/WOS


Szczegółowa charakterystyka klas:


KLASA IAB POLITECHNICZNA (matematyka, j.obcy – fizyka/ informatyka/geografia)


Klasa politechniczna to dobry wybór dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, takimi jak matematyka, fizyka lub informatyka.

W programie nauczania rozszerzono matematykę i język obcy i do wyboru: fizykę lub informatykę lub geografię.

Istnieje możliwość wybrania rozszerzenia z geografii zamiast fizyki lub informatyki. (Rozszerzenie z geografii zostanie utworzone tylko w przypadku, jeśli ten przedmiot wybierze wystarczająca liczba uczniów). Klasa objęta jest patronatem Politechniki Łódzkiej. Pracownicy PŁ prowadzą warsztaty, wykłady i pokazy specjalnie dla naszych uczniów zarówno na terenie uczelni, jak i w murach liceum. W klasie maturalnej uczniowie uczestniczą w tzw.„Tygodniu z matematyką i fizyką na PŁ”. W tym czasie mieszkają w akademiku PŁ i uczęszczają na zajęcia organizowane na uczelni. Jest to znakomita możliwość, by poznać politechnikę, ale także poczuć atmosferę życia studenckiego.

Klasa objęta jestpatronatem Wojskowej Akademii Technicznej.

Wojskowa Akademia Technicznato uznana i ciesząca się renomą uczelnia politechniczna, która kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych są mianowani na stopień podporucznika. Ponad 20 kierunków studiów, wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczno-naukowa, rozwinięty ośrodek naukowo-badawczy to atuty uczelni doceniane także przez pracodawców – absolwenci stanowią znaczną część korpusu oficerskiego Wojska Polskiego, ale są też zatrudniani w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu w Polsce i za granicą.Współpraca z WAT daje uczniommiędzy innymi możliwośćudziału w zajęciach prowadzonych w liceum przez nauczycieli akademickich, festiwalach nauki, drzwiach otwartych, akademickich kołach naukowych

Uczniowie tej klasy co roku reprezentują szkołę z sukcesem w wielu konkursach matematycznych i fizycznych. Rozkład materiału w klasie gwarantuje zdobycie solidnych podstaw wiedzy z obszaru nauk ścisłych, co umożliwia zdanie egzaminu maturalnego na wysokim poziomie oraz uzyskanie indeksu wymarzonej uczelni.

W Liceum prowadzona jest innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji wojskowej. Uczniowie z tej klasy będą mogli dołączyć do prowadzonego profilu wojskowego (grupa międzyklasowa). Uczniowie profilu wojskowego uczestniczą w zajęciach terenowych z instruktorami Łódzkiego Oddziału Związku Strzeleckiego,Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, dodatkowych zajęciach na siłowni, zajęciach obejmujących naukę podstawowych technik obrony oraz wykładach i pokazach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wojskowej Akademii Technicznej zarówno na terenie uczelni jak i w murach liceum.

Absolwenci kończący klasę politechniczną będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych, takich jak:KLASA IC MEDYCZNA/BIOLOGICZNO – CHEMICZNA


Klasa medyczna/biologiczno – chemiczna to oferta dla osób, które chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz dla tych, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii.

W programie nauczania rozszerzono biologię, chemię i do wyboru: język obcy lub matematykę.

Uczniowie zdobywają wiedzę w nowoczesnej pracowni chemicznej, która przystosowana jest do prowadzenia zajęć laboratoryjnych oraz w dobrze wyposażonej pracowni biologicznej.

W programie nauczania w klasie drugiej i trzeciej przewidziane są zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii.

Uczniowie mają możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką, uczestnicząc w wykładach i laboratoriach organizowanych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Dzięki współpracy z UŁ mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych uczestnicząc w zajęciach warsztatowych z biotechnologii organizowanych przez Katedrę Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin oraz z chemii w ramach „Ciekawej chemii”

Ponadto uczniowie nabywają nowe umiejętności na organizowanych w szkole kursach pomocy przedmedycznej i z zakresu profilaktyki nowotworowej.

Klasa ta została stworzona z myślą o osobach zainteresowanych światem przyrody, chcących poznać jego bogactwo, zrozumieć istotę różnorodności biologicznej, zależności między organizmami oraz ich znaczenie dla środowiska i człowieka. Także dla osób pragnących poznać istotę procesów biochemicznych i fizjologicznych zachodzących w organizmach, w tym również w organizmie człowieka. Również dla tych, których interesują genetyczne podstawy życia i dziedziczenia cech, a także przyczyny zmienności organizmów i proces ich ewolucji.

Nauka w klasie o tym profilu umożliwia młodzieży udział w olimpiadach: biologicznej, chemicznej, wiedzy ekologicznej, w licznych konkursach, np. o zdrowiu czy w ogólnopolskich akcjach profilaktycznych, tj. „Mam haka na raka”.

W ramach edukacji medycznej organizowane są wyjazdy na Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz spotkania z lekarzami, ratownikami medycznymi i innymi pracownikami służby zdrowia lub absolwentami naszej szkoły studiującymi na kierunkach medycznych.

Uczniowie klasy medycznej są wolontariuszami i honorowymi dawcami krwi.

Poprzez zwiększoną liczbę godzin z biologii i chemii, klasa ta odpowiada na zapotrzebowanie uczniów, którzy często na egzaminie maturalnym wybierają jeden z tych dwóch przedmiotów.

Swoje zainteresowania uczniowie mogą pogłębiać na zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole a także uczestnicząc w warsztatach i wykładach na Uniwersytecie Łódzkim, np. w ramach Instytutu Kreatywnej Biologii czy Ciekawej Chemii. Dla uczniów organizowane są również zajęcia warsztatowe z chemii na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Dzięki współpracy z UŁ mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych uczestnicząc w zajęciach warsztatowych z biotechnologii organizowanych przez Katedrę Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin.

Klasa medyczna/ biologiczno-chemiczna to dobry wybór.

W Liceum prowadzona jest innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji wojskowej. Uczniowie z tej klasy będą mogli dołączyć do prowadzonego profilu wojskowego (grupa międzyklasowa). Uczniowie profilu wojskowego uczestniczą w zajęciach terenowych z instruktorami Łódzkiego Oddziału Związku Strzeleckiego,Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, dodatkowych zajęciach na siłowni, zajęciach obejmujących naukę podstawowych technik obrony oraz wykładach i pokazach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wojskowej Akademii Technicznej zarówno na terenie uczelni jak i w murach liceum.


KLASA ID DZIENNIKARSKO – PRAWNICZA


Profil dziennikarsko – prawniczy pod patronatem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego łączy treści języka polskiego, historii i języka obcego, wymagane na egzaminie maturalnym, z nowoczesnymi metodami nauczania.

W programie nauczania rozszerzono język polski i język obcy i do wyboru: historię lub WOS

Uczniowie, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach na Uniwersytecie Łódzkim, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,zdobywają dodatkową wiedzę wykraczającą poza podstawę programową. W ramach realizowanej w szkole edukacji teatralnej i filmowej poznają zasady funkcjonowania mediów, zgłębiają tajniki dziennikarstwa. Nauka w tej klasie umożliwi sukces w świecie, w którym liczą się umiejętności autoprezentacji, współpracy z innymi osobami i twórczego wykorzystywania swych doświadczeń.

Uczniowie z powodzeniem biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych: historycznej, polonistycznej, o unii europejskiej, solidarności oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Uczniowie biorą udział z powodzeniem w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych: historycznej, polonistycznej, o unii europejskiej, solidarności oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

W Liceum prowadzona jest innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji wojskowej. Uczniowie z tej klasy będą mogli dołączyć do prowadzonego profilu wojskowego (grupa międzyklasowa). Uczniowie profilu wojskowego uczestniczą w zajęciach terenowych z instruktorami Łódzkiego Oddziału Związku Strzeleckiego,Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, dodatkowych zajęciach na siłowni, zajęciach obejmujących naukę podstawowych technik obrony oraz wykładach i pokazach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wojskowej Akademii Technicznej zarówno na terenie uczelni jak i w murach liceum.

Realizacja materiału w tej klasie przygotowuje do studiowania na następujących kierunkach i uzyskania kwalifikacji na zmieniającym się aktualnie rynku pracy:

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa