KLASA IA POLITECHNICZNA (matematyka – fizyka/ informatyka)


Klasa politechniczna to dobry wybór dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi takimi jak matematyka, fizyka czy informatyka. Klasa objęta jest patronatem Politechniki Łódzkiej. Pracownicy PŁ prowadzą warsztaty, wykłady i pokazy specjalnie dla naszych uczniów zarówno na terenie uczelni. jak i w murach liceum. W klasie maturalnej uczniowie uczestniczą w tzw. „Tygodniu z matematyką i fizyką na PŁ”. W tym czasie mieszkają w akademiku PŁ i uczęszczają na zajęcia organizowane na uczelni. Jest to znakomita możliwość, by poznać politechnikę, ale także poczuć atmosferę życia studenckiego.

W edukacyjnej ofercie tej klasy znajdują się elementy robotyki. Uczniowie poznają podstawy programowania przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i edukacyjnych – roboty mBot oraz Lego Mindstorms EV3. Umiejętność programowania uznaje się za podstawową kompetencję XXI wieku, gdyż ma znaczenie horyzontalne, niezbędne w wielu zawodach.

Klasa współpracuje z firmą Astor oraz dużym przedsiębiorstwem z powiatu (Gostków Stary).

Uczniowie tej klasy co roku reprezentują szkołę z sukcesem w wielu konkursach matematycznych i fizycznych. Rozkład materiału w klasie gwarantuje zdobycie solidnych podstaw wiedzy z obszaru nauk ścisłych, co umożliwia zdanie egzaminu maturalnego na wysokim poziomie oraz uzyskanie indeksu wymarzonej uczelni.

Absolwenci kończący klasę politechniczną będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych, takich jak:


KLASA IB POLITECHNICZNA (matematyka – fizyka/ geografia)


Klasa politechniczna dedykowana jest dla uczniów zainteresowanych matematyką i fizyką lub geografią, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności wymagane na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych oraz doskonalić znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Klasa ta współpracuje z Politechniką Łódzką. Uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych na uczelni oraz w wykładach prowadzonych przez pracowników politechniki w szkole. Ponadto w ofercie tej klasy znajdują się elementy programu wojskowego. Klasa objęta jest patronatem Wojskowej Akademii Technicznej.

Uczniowie profilu wojskowego uczestniczą w zajęciach terenowych z instruktorami Łódzkiego Oddziału Związku Strzeleckiego, dodatkowych zajęciach na siłowni, zajęciach obejmujących naukę podstawowych technik obrony oraz wykładach i pokazach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wojskowej Akademii Technicznej zarówno na terenie uczelni jak i w murach liceum.

Wojskowa Akademia Techniczna to uznana i ciesząca się renomą uczelnia politechniczna, która kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych są mianowani na stopień podporucznika. Ponad 20 kierunków studiów, wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczno-naukowa, rozwinięty ośrodek naukowo-badawczy to atuty uczelni doceniane także przez pracodawców – absolwenci stanowią znaczną część korpusu oficerskiego Wojska Polskiego, ale są też zatrudniani w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu w Polsce i za granicą. Współpraca z WAT daje uczniom między innymi możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w liceum przez nauczycieli akademickich, festiwalach nauki, drzwiach otwartych, akademickich kołach naukowych.

Klasa współpracuje z Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi, firmą Astor oraz dużym przedsiębiorstwem z powiatu (Gostków Stary).

Profil ten przygotowuje w szczególności do studiów technicznych na politechnice i na uczelniach technicznych (WAT), zwłaszcza:


KLASA IC MEDYCZNA


Klasa medyczna/biologiczno – chemicznato oferta dla osób, które chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz dla tych, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii.

W programie nauczania rozszerzono biologię, chemię i język obcy.

Uczniowie mają możliwość zdobywać wiedzę w nowoczesnej pracowni chemicznej, która przystosowana jest do prowadzenia zajęć laboratoryjnych oraz w dobrze wyposażonej pracowni biologicznej.

W programie nauczania w klasie drugiej i trzeciej przewidziane są zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii.

Uczniowie mają możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Dzięki współpracy z UŁ mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych uczestnicząc w edukacyjnej części międzynarodowego projektu badawczego w programie ERA-CAPS.

Ponadto uczniowie nabywają nowe umiejętności na organizowanych w szkole kursach pomocy przedmedycznej i z zakresu profilaktyki nowotworowej.

Klasa o tym profilu daje młodzieży możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie: biologicznej, chemicznej, wiedzy ekologicznej, w licznych konkursach np. o zdrowiu czy w ogólnopolskich akcjach profilaktycznych tj. „Mam haka na raka”.

W ramach edukacji medycznej organizowane są wyjazdy na Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz spotkania z lekarzami, ratownikami medycznymi oraz innymi pracownikami służby zdrowia lub absolwentami naszej szkoły studiującymi na kierunkach medycznych.

Uczniowie klasy medycznej są wolontariuszami i honorowymi dawcami krwi.

Nasi uczniowie kończąc tę klasę najczęściej wybierają następujące kierunki studiów:


KLASA ID BIOLOGICZNO – CHEMICZNAKLASA IE DZIENNIKARSKO – PRAWNICZA


Profil dziennikarsko – prawniczy z elementami programu policyjno – prawnego pod patronatem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego łączy treści języka polskiego, historii i języka obcego, wymagane na egzaminie maturalnym, z nowoczesnymi metodami nauczania. Uczniowie uczestnicząc w różnorodnych zajęciach na Uniwersytecie Łódzkim, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zdobywają dodatkową wiedzę, wykraczającą poza podstawę programową. W ramach realizowanej edukacji teatralnej i filmowej w szkole uczniowie poznają zasady funkcjonowania mediów, zgłębiają tajniki dziennikarstwa. Nauka w tej klasie pozwala na zdobycie umiejętności do tego, by odnieść sukces w świecie, w którym liczą się umiejętności autoprezentacji, zapoznanie ze światem mediów i multimediów.

Uczniowie biorą udział z powodzeniem w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych: historycznej, polonistycznej, o unii europejskiej, solidarności oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Realizacja materiału w tej klasie przygotowuje do studiowania na następujących kierunkach i uzyskania kwalifikacji na zmieniającym się aktualnie rynku pracy:

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa