oferta szkoły

W roku szkolnym 2019/20 planujemy otworzenie pięciu klas dla absolwentów szkoły gimnazjalnej oraz kolejnych pięciu klas dla absolwentów szkoły podstawowej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoły:Szczegółowa charakterystyka klas:


KLASA IA POLITECHNICZNA (matematyka – fizyka/ informatyka)


Klasa politechniczna to dobry wybór dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi takimi jak matematyka, fizyka czy informatyka. Klasa objęta jest patronatem Politechniki Łódzkiej. Pracownicy PŁ prowadzą warsztaty, wykłady i pokazy specjalnie dla naszych uczniów zarówno na terenie uczelni. jak i w murach liceum. W klasie maturalnej uczniowie uczestniczą w tzw. „Tygodniu z matematyką i fizyką na PŁ”. W tym czasie mieszkają w akademiku PŁ i uczęszczają na zajęcia organizowane na uczelni. Jest to znakomita możliwość, by poznać politechnikę, ale także poczuć atmosferę życia studenckiego.

W edukacyjnej ofercie tej klasy znajdują się elementy robotyki. Uczniowie poznają podstawy programowania przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i edukacyjnych – roboty mBot oraz Lego Mindstorms EV3. Umiejętność programowania uznaje się za podstawową kompetencję XXI wieku, gdyż ma znaczenie horyzontalne, niezbędne w wielu zawodach.

Klasa współpracuje z firmą Astor oraz dużym przedsiębiorstwem z powiatu (Gostków Stary).

Uczniowie tej klasy co roku reprezentują szkołę z sukcesem w wielu konkursach matematycznych i fizycznych. Rozkład materiału w klasie gwarantuje zdobycie solidnych podstaw wiedzy z obszaru nauk ścisłych, co umożliwia zdanie egzaminu maturalnego na wysokim poziomie oraz uzyskanie indeksu wymarzonej uczelni.

Absolwenci kończący klasę politechniczną będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych, takich jak:


KLASA IB POLITECHNICZNA (matematyka – fizyka/ geografia)


Klasa politechniczna dedykowana jest dla uczniów zainteresowanych matematyką i fizyką lub geografią, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności wymagane na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych oraz doskonalić znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Klasa ta współpracuje z Politechniką Łódzką. Uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych na uczelni oraz w wykładach prowadzonych przez pracowników politechniki w szkole. Ponadto w ofercie tej klasy znajdują się elementy programu wojskowego. Klasa objęta jest patronatem Wojskowej Akademii Technicznej.

Uczniowie profilu wojskowego uczestniczą w zajęciach terenowych z instruktorami Łódzkiego Oddziału Związku Strzeleckiego,Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, dodatkowych zajęciach na siłowni, zajęciach obejmujących naukę podstawowych technik obrony oraz wykładach i pokazach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wojskowej Akademii Technicznej zarówno na terenie uczelni jak i w murach liceum.

Wojskowa Akademia Techniczna to uznana i ciesząca się renomą uczelnia politechniczna, która kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych są mianowani na stopień podporucznika. Ponad 20 kierunków studiów, wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczno-naukowa, rozwinięty ośrodek naukowo-badawczy to atuty uczelni doceniane także przez pracodawców – absolwenci stanowią znaczną część korpusu oficerskiego Wojska Polskiego, ale są też zatrudniani w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu w Polsce i za granicą. Współpraca z WAT daje uczniom między innymi możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w liceum przez nauczycieli akademickich, festiwalach nauki, drzwiach otwartych, akademickich kołach naukowych.

Klasa współpracuje z Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi, firmą Astor oraz dużym przedsiębiorstwem z powiatu (Gostków Stary).

Profil ten przygotowuje w szczególności do studiów technicznych na politechnice i na uczelniach technicznych (WAT), zwłaszcza:


KLASA IC MEDYCZNA


Klasa medyczna to oferta dla osób, które chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz dla tych, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii.

W programie nauczania rozszerzono biologię, chemię i język obcy.

Uczniowie zdobywają wiedzę w nowoczesnej pracowni chemicznej, która przystosowana jest do prowadzenia zajęć laboratoryjnych oraz w dobrze wyposażonej pracowni biologicznej.

W programie nauczania w klasie drugiej i trzeciej przewidziane są zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii.

Uczniowie mają możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką, uczestnicząc w wykładach i laboratoriach organizowanych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Dzięki współpracy z UŁ mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych uczestnicząc w zajęciach warsztatowych z biotechnologii organizowanych przez Katedrę Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin oraz z chemii w ramach „Ciekawej chemii”

Ponadto uczniowie nabywają nowe umiejętności na organizowanych w szkole kursach pomocy przedmedycznej i z zakresu profilaktyki nowotworowej.

Nauka w klasie o tym profilu umożliwia młodzieży udział w olimpiadach: biologicznej, chemicznej, wiedzy ekologicznej, w licznych konkursach, np. o zdrowiu czy w ogólnopolskich akcjach profilaktycznych, tj. „Mam haka na raka”.

W ramach edukacji medycznej organizowane są wyjazdy na Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz spotkania z lekarzami, ratownikami medycznymi i innymi pracownikami służby zdrowia lub absolwentami naszej szkoły studiującymi na kierunkach medycznych.

Uczniowie klasy medycznej są wolontariuszami i honorowymi dawcami krwi.

KLASA ID BIOLOGICZNO – CHEMICZNA


Klasa biologiczno – chemicza to dobry wybór dla osób, które chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk przyrodniczych oraz dla tych, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii.

W programie nauczania rozszerzonobiologię,chemię i język obcy.

Klasa ta została stworzona z myślą o osobach zainteresowanych światem przyrody, chcących poznać jego bogactwo, zrozumieć istotę różnorodności biologicznej, zależności między organizmami oraz ich znaczenie dla środowiska i człowieka. Także dla osób pragnących poznać istotę procesów biochemicznych i fizjologicznych zachodzących w organizmach, w tym również w organizmie człowieka. Również dla tych, których interesują genetyczne podstawy życia i dziedziczenia cech, a także przyczyny zmienności organizmów i proces ich ewolucji.

Poprzez zwiększoną liczbę godzin z biologii i chemii, klasa ta odpowiada na zapotrzebowanie uczniów, którzy często na egzaminie maturalnym wybierają jeden z tych dwóch przedmiotów.

Swoje zainteresowania uczniowie mogą pogłębiać na zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole a także uczestnicząc w warsztatach i wykładach na Uniwersytecie Łódzkim, np. w ramach Instytutu Kreatywnej Biologii czy Ciekawej Chemii. Dla uczniów organizowane są również zajęcia warsztatowe z chemii na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Dzięki współpracy z UŁ mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych uczestnicząc w zajęciach warsztatowych z biotechnologii organizowanych przez Katedrę Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin.

Klasa o tym profilu daje młodzieży możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie:biologicznej,chemicznej,wiedzy ekologicznej.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Poddębice uczniowie uczestniczą w spotkaniach z leśnikami, lekcjach ekologii organizowanych w terenie oraz ciekawych projektach, np. sadzenie lasu w akcji „1000 drzew na minutę” czy „Sprzątanie Świata”

Lekcje w terenie organizowane są również w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.

Jest to klasa dla uczniów, którzy lubią poznawać świat, zgłębiać tajniki przyrody, których ciekawi i zachwyca złożoność natury. Nauka w tej klasie umożliwia podjęcie studiów na wielu bardzo ciekawych kierunkach.

Klasa biologiczno-chemiczna to dobry wybór.

Nasi uczniowie kończąc te klasy najczęściej wybierają następujące kierunki studiów:


KLASA IE DZIENNIKARSKO – PRAWNICZA


Profil dziennikarsko – prawniczy z elementami programu policyjno – prawnego pod patronatem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego łączy treści języka polskiego, historii i języka obcego, wymagane na egzaminie maturalnym, z nowoczesnymi metodami nauczania. Uczniowie, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach na Uniwersytecie Łódzkim, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,zdobywają dodatkową wiedzę wykraczającą poza podstawę programową. W ramach realizowanej w szkole edukacji teatralnej i filmowej poznają zasady funkcjonowania mediów, zgłębiają tajniki dziennikarstwa. Nauka w tej klasie umożliwi sukces w świecie, w którym liczą się umiejętności autoprezentacji, współpracy z innymi osobami i twórczego wykorzystywania swych doświadczeń.

Uczniowie z powodzeniem biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych: historycznej, polonistycznej, o unii europejskiej, solidarności oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Uczniowie biorą udział z powodzeniem w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych: historycznej, polonistycznej, o unii europejskiej, solidarności oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Realizacja materiału w tej klasie przygotowuje do studiowania na następujących kierunkach i uzyskania kwalifikacji na zmieniającym się aktualnie rynku pracy:

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa