Podpisanie porozumienia o współpracy ze Związkiem Strzeleckim

21 września 2017 w naszej szkole odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Dyrektorem LO – Jarosławem Terleckim, a Komendantem łódzkiego oddziału Związku Strzeleckiego, Emilem Szczerbiakiem.

Zawarte porozumienia przyczyni się do realizacji wspólnych przedsięwzięć poprawiających sprawność fizyczną młodzieży, kształtujących postawy patriotyczne i proobronne oraz umiejętności orientacji i zachowania zasad bezpieczeństwa w terenie. Cele te będą realizowane poprzez organizację treningów i szkoleń w liceum i poza nim oraz pomoc w realizacji uroczystości szkolnych.

Wspólne działania zostały już rozpoczęte. Przedstawiciele Związku Strzeleckiego prowadzą zajęcia z uczestnikami projektu „Klasa mundurowa przyszłością wojska” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Zajęcia te dotyczą między innymi survivalu, bronioznawstwa, terenoznawstwa, podstaw taktyki piechoty i ćwiczeń strzeleckich. Teoria łączona jest z praktyką dzięki czemu uczniowie klasy o profilu mundurowym mogą rozwijać swoje zainteresowania i wszechstronnie przygotują się do służby w jednostkach mundurowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code