Patronat CMF Politechniki Łódzkiej

W dniu 15 listopada 2010 roku w Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej zawarto porozumienie w sprawie objęcia klas o profilu matematyczno – fizycznym Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach patronatem CMF PŁ.

Strony reprezentowali – dyrektor CMF PŁ doc. Andrzej Just oraz dyrektor LO w Poddębicach – pani Maria Wójcik.

Celem współpracy jest poszerzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy w dziedzinie matematyki i fizyki, zwiększenie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów na PŁ oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami LO i kadrą naukowo – pedagogiczną CMF PŁ.

Umowa zawiera ogólne zadania patronatu oraz formy ich realizacji. Niewątpliwie do najbardziej wyczekiwanych przez uczniów należy zaliczyć organizowanie wspólnych Sesji Naukowo – Dydaktycznych, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej czy udział w wybranych ćwiczeniach prowadzonych w CMF PŁ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code