Zarząd

Przewodnicząca – Renata Burska

Zastępca – Anna Śmiechowska

Sekretarz – Grzegorz Pełka

Skarbnik – Magdalena Strzałka

 

Komisja Rewizyjna

Magdalena Michalak

Rafał Jaruga

Aneta Galoch

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa