Licealistki w międzynarodowym projekcie badawczym

Rozpoczęła się kolejna, III edycja międzynarodowego programu badawczego realizowanego przez uczniów naszej szkoły wspólnie z Katedrą Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego.

Projekt Mechanistyczna analiza ilościowa odporności na choroby roślin z rodzaju Brassica poprzez asocjacyjną transkryptomikę kontynuowany jest od 3 lat i już kolejni uczniowie mogą zdobywać doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i poznawać tajniki oraz warunki pracy polskich naukowców. Oprócz pracy w laboratorium uczestnicy mają możliwość rozmowy z pracownikami uczelni, doktorantami, studentami i dowiadują się wielu ciekawostek  o pracy naukowej na uniwersytecie.

Być może któryś z uczniów naszego LO w przyszłości zostanie sławnym naukowcem – kto wie…

W sobotę, 17 lutego, uczennice klasy Ib o profilu biologiczno-chemicznym: Wiktoria Mańka, Sabina Szymczyk oraz Aleksandra Woźniak, uczestniczyły w zajęciach na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas spotkania dziewczyny wysłuchały wykładu Pani dr Wioletty Macioszek na temat struktury i funkcji DNA oraz dowiedziały dlaczego nie należy obawiać się żywności modyfikowanej genetycznie. Wykład pozwolił im przypomnieć sobie i utrwalić treści omawiane na lekcjach biologii, a także poszerzyć już posiadaną wiedzę.

Po wykładzie uczestnicy projektu przenieśli się do wspaniale wyposażonego nowoczesnego laboratorium.

Uczennice samodzielnie izolowały DNA z gorczycy. Podczas pracy korzystały ze specjalistycznego sprzętu, w który wyposażone jest uniwersytecie laboratorium. Używały bardzo precyzyjnych, automatycznych pipet, korzystały z wirówek oraz używały oryginalnych stosowanych w profesjonalnych badaniach odczynników. Uczennice musiały wykazać się umiejętnościami z chemii, aby samodzielnie przygotować odpowiednią objętość buforu o określonym stężeniu. Poradziły sobie bardzo dobrze, chociaż z tak profesjonalnym sprzętem miały do czynienia pierwszy raz. Zdobyte nowe umiejętności i doświadczenie na pewno przydadzą im się podczas studiów – zajęcia laboratoryjnie nie będą zapewne dla nich już „takie straszne”.

Nasza szkoła od kilku lat współpracuje z Katedrą Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, a uczniowie każdej edycji programu pozostawiają po sobie bardzo dobre wrażenie. Zdjęcia roślin wykonane przez uczennice z I edycji, znalazły się na plakacie promującym projekt i były prezentowane z zjeździe naukowców w Korei we wrześniu 2017r. Co roku jesteśmy zapraszani do przedłużenia współpracy. Jesteśmy dumni, tym bardziej, że znaleźliśmy się w gronie zaledwie pięciu szkół z całego województwa łódzkiego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code