Budżet Uczniowski 2018

Masz fajny pomysł, co poprawić, ulepszyć, zakupić czy zorganizować? To zgłoś go i działaj…
Z inicjatywy nauczycieli, dyrekcji oraz Rady Rodziców rusza II edycja Budżetu Uczniowskiego, który ma zaangażować młodzież do aktywnego współtworzenia życia szkoły oraz podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej.

Uczniu przemyśl, przedstaw i zrealizuj…

Macie pomysł, co poprawić, ulepszyć, zakupić, zorganizować? Zapraszamy do składania propozycji, które mają poprawić jakość nauki i funkcjonowania w liceum (np. nowe wyposażenie, sprzęt szkolny) czy organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, profilaktycznym lub sportowym.

Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość. Sami zdecydujecie, na co należy wydać 2.000 zł (finansowane ze środków Rady Rodziców).

Wzorem Budżetu Obywatelskiego nasza propozycja przewiduje kilka etapów:

 1. Uczniowie zgłaszają pomysły – propozycje zadań do budżetu

Grupy składają swój pomysł na odpowiednich formularzach (załącznik nr 1), które są do odebrania w sekretariacie szkoły lub pobrania tutaj.  Należy wypełnić szczegółowo wszystkie punkty formularza: podać cel projektu, przybliżoną liczbę odbiorców, harmonogram działań, oczekiwane rezultaty, szacowany kosztorys (poparty rozeznaniem cenowym) oraz zebrać podpisy 20 uczniów  popierających projekt (załącznik nr 2 – pobierz).

Formularz projektu musi zostać złożony do 30 listopada  do Koordynatora Projektu, pana Piotra Kowalczyka. Projekty złożone po terminie nie podlegają dalszej ocenie. Regulamin projektu – pobierz.

 1. Propozycje uczniów są weryfikowane i sprawdzane pod kątem wykonalności i zgodności z regulaminem przez Komisję

Każdy projekt zostanie sprawdzony i zweryfikowany  pod względem formalnym przez Komisję Projektu powołaną przez dyrektora szkoły.

 1. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację są promowane wśród społeczności szkolnej a następnie poddawane są powszechnemu i bezpośredniemu głosowaniu uczniów

Wszystkie projekty pozytywnie zweryfikowane przez Komisję będą poddane głosowaniu przez wszystkich uczniów Liceum w głosowaniu tajnym. Głosowanie poprzedza akcja promocyjna dotycząca projektów prowadzona przez zespoły projektowe. Każda grupa ma możliwość rozwieszenia plakatów na terenie szkoły i promowania swojej inicjatywy. Każdy uczeń może oddać tylko jeden głos na dowolny projekt.

 1. Najwyżej oceniony projekt będzie realizowany

Projekt, który otrzyma największą liczbę głosów (zwykła większość) zostanie przekazany do realizacji. Grupa zwycięskiego projektu realizuje go we współpracy i pod opieką Koordynatora Projektu (pan Piotr Kowalczyk). W razie niewykorzystania środków z budżetu projektu przez zwycięską grupę dopuszcza się realizację kolejnych projektów zgodnie z miejscami na liście rankingowej.

BUDŻET PROJEKTU

Budżet projektu wynosi do 2000 zł. Koszt realizacji zgłaszanego pomysłu nie może przekroczyć tej kwoty. Projekt jest finansowany ze środków Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.

HARMONOGRAM

 • zgłaszanie projektów: 15 listopada – 30 listopada
 • weryfikacja zgłoszonych projektów: 3 grudnia 
 • ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania: 4 grudnia 
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania: 4 grudnia – 11 grudnia 
 • głosowanie nad wyborem projektów do realizacji: 12 grudzień 
 • ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji: 14 grudzień 
 • Realizacja projektu: 14 grudzień – 31 marca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code