150 tysięcy złotych na rozwój lokalnej organizacji

Mała poddębicka organizacja – Stowarzyszenie „Licealista”, działające przy naszym liceum- realizuje długofalowy i kompleksowy program nakierunkowany na rozwój działalności. Jako jedna z nielicznych organizacji w Polsce uzyskała ogromne wsparcie finansowe w ramach pierwszej edycji Programu Rozwoju Organizacji Pozarządowych, co jest niewątpliwie dużym sukcesem, ale i wyzwaniem.

Projekt Stowarzyszenia „Pasja – Pomysł – Rozwój”  przeszedł dwuetapowy system oceniania i znalazł się wśród 150 dofinansowanych wniosków na prawie cztery tysiące zgłoszonych. PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich realizowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  Wsparcie z PROO ma przyczynić się do rozwoju i budowy silnych organizacji pozarządowych w Polsce.

Co będzie realizowane w ramach projektu Stowarzyszenia „Licealista”?

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021 i odpowiada na główne problemy organizacji. Jego głównym celem jest rozszerzenie wachlarzu działań stowarzyszenia, dotarcie do jak największej grupy odbiorców, budowanie marki organizacji oraz zróżnicowanie źródeł przychodu. Stowarzyszenie stawia na rozwój własnej kadry poprzez organizację cyklu szkoleń dla  członków oraz na poprawę bazy lokalowo – technicznej, stąd duży nacisk położono na zakup nowoczesnego sprzętu.

Prawie 150 tysięcy złotych pozyskanej dotacji umożliwi nam zwiększenie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego Stowarzyszenia. Wreszcie możemy zainwestować w wyszkoloną kadrę oraz sprzęt, który pozwoli poszerzać i uatrakcyjniać działania kierowane do mieszkańców powiatu, w tym w szczególności uczniów naszego liceum. Już teraz możemy zdradzić, że wkrótce zaprosimy również dzieci na ciekawe i innowacyjne warsztaty, jakich w Poddębicach jeszcze nie było.

Plan działań na koniec 2019 roku został wypełniony po brzegi:

  • Powstaje nowa strona internetowa
  • Organizacja jest wciąż doposażana w nowoczesny sprzęt, który pozwoli rozszerzać działalność statutową
  • Rozpoczął się blok szkoleń dla członków stowarzyszenia
  • Powstają projekty nowych materiałów promocyjnych
  • Uzupełniane jest wyposażenie biura

Nadchodzący rok to także mnóstwo pracy  i działań nakierowanych na rozwój misji statutowej organizacji. Jedno jest pewne – „Licealista” nie zwalnia tempa i jeszcze nie raz będziemy mogli o działaniach stowarzyszenia usłyszeć.

Więcej o Stowarzyszeniu „Licealista”

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności lokalnej powiatu poddębickiego. Powstała w 2015 roku organizacja w ramach działalności statutowej inicjuje i wspiera projekty edukacyjne realizowane dla uczniów szkół powiatu poddębickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach. Szerzej organizacja może być kojarzona jako organizator charytatywnych maratonów zumby, charytatywnych koncertów dla Moniki Rzepeckiej, akcji kopert życia czy pasów stworzonych w technice 3d, które niedawno pojawiły się w pobliżu poddębickiej szkoły podstawowej.

Stowarzyszenie współpracuje ze szkołami na rzecz wychowania młodzieży oraz aktywizuje uczniów, rodziców i nauczycieli. I to właśnie nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach są założycielami i członkami organizacji.

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel różnorodne działania podwyższające kwalifikacje i wszechstronnie rozwijające uczniów, żeby umożliwić im swobodne poruszanie się po rynku pracy i świadomie wybrać zawód. Stowarzyszenie promuje również edukację zdrowotną, obywatelską, ekologiczną oraz wolontariat. Organizacja wdraża i rozpowszechnia nowe rozwiązania edukacyjne i technologiczne w praktyce szkolnej oraz rozpowszechnia zdrowy styl życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code